Training & Coaching

Net als u begrijpen wij dat uw medewerkers het meest waardevolle kapitaal van uw organisatie zijn. Zij maken het verschil. Om uw bedrijfsprocessen daadwerkelijk te verbeteren en te versterken, is het noodzakelijk dat zij inzien wat de inzet van innovaties voor hen betekent, oplevert én hoe ze deze effectief kunnen gebruiken tijdens het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden. Het is voor u van groot belang dat uw medewerkers beschikken over het vermogen om nieuwe technologie van uw organisatie te omarmen. Wij noemen dit vermogen digitale daadkracht en ondersteunen uw medewerkers bij het verbeteren er van.

Digitale Daadkracht

Het vermogen om (nieuwe) digitale technologie op een effectieve en veilige wijze in te zetten ten behoeve van het plezierig, veilig, autonoom en op een productieve manier kunnen uitvoeren van digitale werkzaamheden

10% draait om de verandering, 90% om hoe we daarop reageren

Uw organisatie bereidt zich voor op, is bezig met, of heeft net een implementatie van nieuwe digitale middelen afgerond. Om de beoogde bijdrage aan uw bedrijfsprocessen daadwerkelijk te realiseren is het essentieel dat uw medewerkers de positieve effecten ervan op hun werkzaamheden inzien en ervaren. Het is voor u van groot belang dat uw medewerkers vertrouwen hebben in de oplossing én begrijpen hoe ze er effectief mee kunnen werken. Nu en in de toekomst.

Inzicht in positieve impact zorgt voor intrinsieke motivatie

U zoekt een partner die er samen met u voor zorgt dat uw medewerkers nieuwe technologie omarmen en zich er, tot op zekere hoogte, mede eigenaar van gaan voelen. Verhoging van werkplezier en verbetering van productiviteit zijn onze gezamenlijke uitgangspunten.
Samen met u en uw medewerkers streven we het hogere doel na, de missie van uw organisatie. Dit zorgt voor verbondenheid. Vertrouwen in een positieve impact op eigen werkzaamheden zorgt voor de intrinsieke motivatie om digitale middelen te gaan gebruiken.

Ondersteuning bij continu verbeteren van digitale daadkracht

U wilt dat uw medewerkers op het juiste moment kunnen beschikken over adequate ondersteuning op het juiste niveau, gebruik makend van doelgerichte methodes voor leren, onthouden én toepassen. Autonoom, effectief en veilig kunnen werken zijn hierbij altijd het uitgangspunt.
Door het blijvend ontwikkelen van de digitale daadkracht van uw medewerkers borgt u de continuïteit van dienstverlening, houdt u uw organisatie wendbaar en worden risico’s beheersbaar.

Wij begrijpen wat u nodig heeft. Als partner zijn wij trainer van uw collega’s, coach van uw medewerkers en supporter van uw organisatie. Zo kunt u uw organisatie op koers houden en doen wij wat we het liefste doen.

Martijn Korremans

Vernieuwende veranderaar & Eigenaar
Copyright INNOVERDER 2020 - 2024  |  Privacy Verklaring  |  Disclaimer
Design & development by: Timeless Design